Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Organisatie

Organisatie van Activiteiten binnen de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis

 

De activiteiten van de OSK kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtakken, respectievelijk gericht op onderwijs en onderzoek. Deze beide takken zijn echter niet geheel autonoom. Er wordt getracht om steeds de raakvlakken tussen beide op te zoeken. Zo kunnen studenten deelnemen aan de bijeenkomsten van de verschillende secties en organiseren de secties ook masterclasses speciaal voor de studenten. Studenten en promovendi kunnen daarnaast ook contact zoeken met een bepaalde sectie om samen een studiedag of evenement te organiseren, als daar genoeg draagvlak voor blijkt te zijn.

 

Hieronder volgt een kort overzicht van de verdeling van activiteiten. Onder de verschillende headers kan over specifieke activiteiten of subdivisies meer informatie gevonden worden.

 

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis:     

 

ONDERWIJS

 

 • Researchmaster studenten
 • Promovendi

 

ONDERZOEK (verdeeld in secties)

 

 • Architectuur & Stedenbouw
 • Atelierpraktijk & Geschiedenis van de Kunstproductie 
 • Historische Binnenruimten en Toegepaste Kunsten
 • Italië-studies
 • Moderne en Hedendaagse Kunst
 • Oude Kunst

 

Taakstelling en financiering:

 

 

Per 1 januari 2011 zijn er nieuwe afspraken van kracht tussen de landelijke onderzoekscholen en de faculteiten op het gebied van de geesteswetenschappen. Deze afspraken hebben betrekking op de taakstelling en financiering van de onderzoekscholen, waaronder ook de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.

 

De belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn:

 • De promotieopleiding valt net als de Research Masteropleiding onder de eindverantwoordelijkheid van de lokale Graduate Schools.
 • De lokale Graduate Schools hebben een eigen cursusaanbod dat zich voornamelijk richt op vaardighedenonderwijs (te denken valt aan schrijf- en presentatiecursussen, loopbaanoriëntatie e.d.). Landelijke onderzoekscholen zorgen voor hoogwaardig en intensief (inter)disciplinair onderwijs dat complementair is aan het onderwijsaanbod van de Graduate Schools.
 • Promovendi die bij een faculteit zijn aangesteld ontvangen voor de duur van hun aanstelling een onderwijsbudget van € 2000, waarvan de helft (€ 1000) wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waarvan zij lid zijn. ReMa-studenten beschikken voor de duur van hun opleiding over een onderwijsbudget van € 500, dat in zijn geheel wordt overgemaakt naar de onderzoekschool waar zij onderwijs volgen. Deze budgetten worden beheerd door de lokale Graduate Schools.
 • Mocht een promovendus of ReMa-student bij een andere onderzoekschool op het terrein van de geesteswetenschappen een cursus willen volgen (en voldoet hij/zij aan de entreevoorwaarden) dan kan deze cursus kosteloos gevolgd worden.
 • Voor de organisatie en uitvoering van onderwijs t.b.v. de onderzoekscholen reserveren de faculteiten uren die tot een overeengekomen maximum jaarlijks aan de scholen toegekend worden en door de desbetreffende docenten meegenomen worden in hun taakberekening.
 • Onderzoekscholen krijgen een vaste en taakstellende begroting voor bureau plus directie.

Download de volledige tekst van de overeenkomst tussen het Decanenoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) en het samenwerkingsverband van landelijke onderzoekscholen op het gebied van de Geesteswetenschappen (Logos).

 

 

Copyright © 2019 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign