Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Architecture and Urban Planing

doc_10175ARCHITECTUUR & STEDENBOUW

 

Over de sectie:

 

Sectievoorzitter:

 

Dhr. prof. dr. Lex Bosman (UvA)

 

Contact: info@onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl

 

Sectiedag (-en):

 

2017:

 

 'Koloniale Architectuur', 10 maart, Museum Bronbeek, Arnhem

 

Programma

 

12.30 uur        Inloop en registratie

 

12.50 uur        Opening door prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht)

 

13.00 - 13.30   Dr. Jan van Dullemen (Architectuurhistoricus en gastcurator Museum Bronbeek)

                           De gebroeders Schoemaker

 

13.30 - 14.00   Drs. Ben de Vries (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

                           Infrastructuur en Spoorwegstations

 

14.00 - 14.30 Dr. Gerrit Vermeer (Universiteit van Amsterdam)

 

14.30 - 15.00   Ir. Obbe Norbruis (Zelfstandig onderzoeker) 

Architectuur van de Bureaus Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont (werkzaam tot 1927) en Bureau Fermont-Cuypers (1927-1957)

 

 15.00 - 15.30 Discussie o.l.v. prof. dr. Koen Ottenheym

 

15.30 uur         Theepauze gevolgd door een gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling ‘Van KNIL-militair tot meester-architect. De koloniale architectuur van Charles & Richard Schoemaker’ in Museum Bronbeek.

 

 

2016:

 

23 september: "De stad en kerkenbouw in de late middeleeuwen"

i.s.m. KNOB, UU en Gemeente Utrecht.

 

Op 23 september 2016 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de

Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht, de Sectie Architectuur van de

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en KNOB een symposium over kerkenbouw in

de middeleeuwen. Het symposium valt samen met de grote

overzichtstentoonstelling ‘Trots van de stad. De Utrechtse Domtoren’ in het Centraal

Museum (25 juni t/m 2 oktober), waar tijdens het symposium ook een bezoek aan

wordt gebracht.

 

Kerken uit stedelijke trots

In veel steden domineren de middeleeuwse kerken nog altijd het stadsbeeld,

waarmee ze tot de meest tastbare en tot de verbeelding sprekende overblijfselen

van deze periode behoren. Dergelijke langdurige en kostbare bouwprojecten

werden niet alleen vanwege godsdienstige redenen ondernomen, maar vormden in

veel gevallen ook een onderneming voor de hele samenleving. Stedelijke trots

speelde daarbij een niet onbelangrijke rol, zoals de waarschuwing van Geert Grote

getuigt in zijn traktaat Contra Turrim Traiectensem (omstreeks 1374), dat de bouw

van de ‘nutteloos’ hoge Domtoren de burgers en het stadsbestuur met ijdelheid zou

vervullen. Toenemende stedelijke wedijver en behoefte aan representatie bij

kerkelijke en stedelijke instituties in de late middeleeuwen vormden de aanleiding

tot een bouwgolf van grote kerken in de Nederlanden.

 

Opdrachtgevers, financiering en lokale economie

Dit symposium zal vanuit verschillende historische disciplines aandacht besteden

aan de verbondenheid van de kerkenbouw met de opkomst van de steden. De

eerste drie sprekers zullen ingaan op de vraag voor wie er gebouwd werd. En hoe

dergelijke grote projecten werden gefinancierd. Ook de opdrachtgevers worden

besproken, net als de verschillende groepen die zich met hun kerk identificeerden.

In het middenluik zal de economische betekenis van de bouw aan bod komen.

Welke gevolgen hadden dergelijke projecten voor de lokale nijverheid en hoe was

de bouw georganiseerd? Onttrokken de grote investeringen kapitaal aan de stad, of

boden dergelijke projecten juist werkgelegenheid doordat ambachtslieden uit de

stad verbonden waren met de bouwloods van de kerk?

 

De betekenis van het kerkelijk erfgoed heden ten dage

Als laatste wordt gekeken naar de betekenis van het middeleeuws kerkelijk erfgoed

voor de stad heden ten dage. Op welke manier identificeren burgers zich nog met

het kerkgebouw? En wat komt erbij kijken om dergelijke monumenten in goede

staat te houden en open te stellen voor het publiek? Zo heeft de Protestante Kerk

Nederland aan crowdfunding gedaan om de restauratie van enkele luchtbogen van

de Domkerk te kunnen financieren. Ook is kortgeleden bekend geworden dat de

Domtoren weer grootonderhoud behoeft. Zal het daar ook nodig zijn?

 

2015:

 

13 maart: "Nederlandse Architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief"

i.s.m. KNOB

 

De internationalisering van de wetenschapsbeoefening neemt de afgelopen jaren een vlucht. Dit resulteert in Engelstalige opleidingen aan Nederlandse universiteiten en de noodzaak, op basis van (inter)nationale erkenningssystematiek, om onderzoeksresultaten in het Engels te presenteren. Deze trend zet zich ook door in het onderzoek naar de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Deze internationalisering heeft gevolgen voor de wetenschapsbeoefening, doordat onderzoekers zich in een internationaal veld gegaan en elkaars onderzoeksmethodes en onderwerpen beïnvloeden. Vanzelfsprekend opereert de Nederlandse architectuurgeschiedenis al langer in een internationaal veld en hebben buitenlandse onderzoekers invloed op het Nederlandse onderzoeksveld. Het thema wordt uitgewerkt in bijdragen van prof. dr. Lex Bosman, prof. dr. Caroline van Eck, dr. Merlijn Hurx en Rixt Woudstra MA.  

 

2014:

 

9 mei: “De Nederlanden in Europa”

 

Vlaams–Nederlandse studiedag over de Europese uitstraling van de architectuur uit de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw

Locatie: Het Nieuwe Instituut (Auditorium), Rotterdam

 

Koen Ottenheym (UU), “Inleiding: bouwmeesters uit de Lage Landen op reis in Europa

Krista De Jonge (KU Leuven), “Een internationale hofarchitectuur afkomstig uit de Lage Landen?

Arjan de Koomen (UvA), “De expansie van Nederlandse beeldhouwers in zestiende-eeuws Europa

Pieter Martens (KU Leuven/UCL Louvain-la-Neuve), “De internationale uitstraling van de vestingbouw uit de Lage Landen in de zestiende en zeventiende eeuw

Piet Lombaerde (U Antwerpen), “De bijdrage uit de Lage Landen aan nieuwe steden en vestingen rondom de Oostzee

Antoni Folkers (FBW architecten), “Parallellen uit de 21ste eeuw: een Nederlands bouwmeester in Oostelijk Afrika

 

2013:

 

27 september (Academiegebouw Universiteit Utrecht):

 

Presentaties door o.a. Howard Burns, Etan Matt Kavaler, Frédérique Lemerle, Hubertus Günther, Krista de Jonge en Caroline van Eck.

 

2012: 

 

8 november (NAi, Rotterdam):

 

Presentaties door o.a. Hartmut Frank (Hamburg), Pieter Uyttenhove (Gent) en Jean Louis Cohen (New York).

 

 

17 februari:

 

Welkom door prof. Lex Bosman (sectievoorzitter)

 

Dr. Mariette Verhoeven (Radboud Universiteit Nijmegen)

The Early Christian Monuments of Ravenna: Transformations and Memory

 

Prof. Lex Bosman (Universiteit van Amsterdam)

Introductie op de reeks Architectural Crossroads bij Brepols

 

Dr. Pauline van Roosmalen (TU Delft)

Een database voor en over Europese koloniale architectuur en stedenbouw (1850-1970)

 

Mr. Drs. Michel Geertse (VU Amsterdam)

Defining the universal city. The International Federation for Housing and Town Planning and transnational planning dialogue 1913-1945

 

Wim Ros (KABK Den Haag / Universiteit van Amsterdam)

Villard de Honnecourt ontrafeld

 

Gert Eijkelboom (Universiteit van Amsterdam)

Het werk van architect A.D.N. van Gendt (1870-1932)

 

 

 

2010:  5 November 2010: Het Stadbouwbedrijf en de stedelijke bouwopgaven in de 17de en 18de eeuw. 

 

Spreker en onderwerpen: dhr. Prof. dr. Koen Ottenheym, Stadsweeshuizen en de drie Fundaties van Renswoude in Den Haag, Delft en Utrecht; Mw. Dr. Gea van Essen,

Het stadsbouwbedrijf in de 17de eeuw; Dhr. Dr. Geert Medema, Het stadsbouwbedrijf in de 18de eeuw ; Mw. Dr. Barbara Üppenkamp, The courts of  justice at town hall of Lüneburg; Dhr. Dr. Pieter Vlaardingerbroek; Stadhuis Amsterdam; Dhr. Dr. Jeroen Goudeau, Goldmann en de typologie van de stedelijke bouwopgaven.

  

 

Overige activiteiten: 

 

27 May 2016: Workshop on architectural drawings at Het Nieuwe Instituut (HNI) and the Jaap Bakema Study Centre. with contributions by Lex Bosman, Hetty Berens, Ellen Smit, Dolf Broekhuizen and Alfred Marks.

 

doc_10370

 

13 June 2012: Workshop over architectuurtekeningen. Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te Amersfoort, georganiseerd i.s.m. drs. Peter Don (RCE) en Koen Ottenheym (UU). De middag is gewijd aan de zeventiende-eeuwse collectie tekeningen voor de buitenplaats Vredenburg van Vingboons en Post. 

 

doc_10210    doc_10211

 

doc_10212  doc_10213 

Copyright © 2019 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign