Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Agenda November 2018
15 en 16 November
15 en 16 November
15 November
16 en 17 November
16 November
18 November
20 November
22 November
22 t/m 24 November
22 en 23 November
22 November
23 en 24 November
23 November
23 en 24 November
26 t/m 28 November
28 t/m 30 November
28 November
29 November
Agenda December 2018
6 t/m 8 December
6 December
7 en 8 December
7 en 8 December
7 December
11 December
12 December
14 December
17 December
17 December
20 December
Agenda Januari 2019
24 en 25 Januari
25 Januari
Agenda Februari 2019
6 Februari
Agenda
Promotie Edwin Buijsen (RU): De schilderijenproductie van Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662). Traditie – innovatie – commercie
Print deze pagina
Datum:
28 November 2018

 

Edwin Buijsen (Mauritshuis/RKD) verdedigt op woensdag 28 november om 12.30 uur zijn proefschrift, getiteld De schilderijenproductie van Adriaen Pietersz. van de Venne (1589-1662). Traditie – innovatie – commercie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen.


Promotor is prof. dr. V. Manuth (Radboud Universiteit); copromotor is prof. dr. R.E.O. Ekkart (Universiteit Utrecht)


Locatie: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 4, Nijmegen


Samenvatting:

Hoewel hij bij het grote publiek nauwelijks bekend is, kan Adriaen van de Venne (1589-1662) worden beschouwd als één van de meest markante kunstenaarspersoonlijkheden uit de Hollandse Gouden Eeuw. Als schilder bereikte hij weliswaar niet het niveau van Rembrandt, Vermeer of Hals, maar er zijn weinig tijdgenoten die hem wat betreft originaliteit, spitsvondigheid en veelzijdigheid hebben overtroffen. Wat Van de Venne zo bijzonder maakt, is zijn dubbeltalent als schilder én dichter. Dat komt het best tot uitdrukking in zijn schilderijen met spreukbanden, waarin woord en beeld elkaar versterken. Ook zijn rigoureuze beslissing om zich op een cruciaal moment in zijn schildersloopbaan te beperken tot de verschillende tinten van één kleur - de zogenoemde grisailletechniek - onderscheidt hem van zijn vak- en tijdgenoten. Nadat hij omstreeks 1625 van Middelburg naar Den Haag was verhuisd, ondergingen zijn schilderstijl, techniek én themakeuze ingrijpende veranderingen. Op het eerste gezicht is zelfs moeilijk te geloven, dat de werken uit beide periodes van één en dezelfde kunstenaar zijn. In het proefschrift wordt uiteengezet hoe deze omslag zich heeft voltrokken en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld.

 

Edwin Buijsen is Hoofd Collectie bij het Mauritshuis. Het onderzoek voor zijn proefschrift heeft hij de afgelopen jaren verricht als geassocieerd onderzoeker bij het RKD.

Copyright © 2018 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign