Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Agenda
Conference werkgroep De Moderne Tijd: "Migratie en identiteit" (Amsterdam)
Print deze pagina
Datum:
14 December 2018

Jaarcongres De Moderne Tijd 2018

Migratie en identiteit

Amsterdam, vrijdag 14 december 2018
Universiteitsbibliotheek (Singel 425), Doelenzaal

 

Migratie is een van de meest besproken thema’s op dit moment. Door velen in het publieke debat wordt de migratiesamenleving gezien als een nieuw fenomeen en een breuk met de voorgaande eeuwen. Tegelijkertijd wordt het beeld van Nederland als een van oudsher gastvrij land nog steeds gehuldigd.

 

De interdisciplinaire werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De Negentiende Eeuw) organiseert op 14 december 2018 het jaarcongres Migratie en identiteit. In dit congres onderzoeken we de betekenis van migratie voor de negentiende en vroege twintigste eeuw.  Veel historisch onderzoek naar migratie wordt gedaan door sociale en economische historici. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar structurele processen en veranderingen. Op dit congres staat juist de culturele dimensie en de relatie tussen migratie en identiteitsvorming in de moderne tijd (ca. 1780-1940) centraal.

 

Een divers gezelschap van sprekers zal ingaan op de ervaringen van de migranten zelf, maar ook van de samenleving die de migranten ontvangt of juist ziet vertrekken. Was migratie evenzeer bepalend voor identiteitsvorming als tegenwoordig of zijn de verhalen van en over migranten juist heel anders dan nu?

 

Kosten voor de dag: €25 (studenten en promovendi €15) inclusief lunch. Let op: ter plekke gepast contant te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 7 december 2018 bij de secretaris van de werkgroep Marjet Brolsma: M.Brolsma@uva.nl

 

 

 

 

Programma Jaarcongres De Moderne Tijd 2018: ‘Migratie en identiteit’

UBA Doelenzaal Amsterdam, vrijdag 14 december 2018

 

 

 

10:00-10:15    Welkom voorzitter

 

10:15-10:45    Jan Lucassen | Immigratie, integratie en identiteit in Nederland: ups en downs c. 1780-1940

 

10:45-11:00    Koffie & thee

 

11:00-11:30    Anne Winter | Migratie, belonging en beleid in de Zuidelijke Nederlanden / België, c. 1780-1914

 

11:30-12:00    Vincent van Zuilen | Duitse gastvrijheid in Leiden: werk, leven en integratie van twee Duits-Lutherse herbergiersfamilies in het Heerenlogement aan de Burcht (c. 1750-1820)

 

12:00-13:00    Lunch

 

13:00-13:30    Anna Rademakers | J.J. Eeckhout, een Belgische schilder in Den Haag (1831-1844)

 

13:30-14:00    Marie-Charlotte Le Bailly | Trans-Atlantisch verbonden. Communicatie via prentbriefkaarten tussen landverhuizers in Amerika en achterblijvers in Europa, c. 1900-1940

 

14:00-14:30    Koffie & thee

 

14:30-15:00    Angela Boone | Duitse vluchtelingen in Nederland: Wijzigingen in het beleid van de Nederlandse regering in de periode 1914 tot 1951

 

15:00-15:30    Gertjan Broek | Migranten rond het Achterhuis van Anne Frank

 

15:30-16:00    Wim Pijbes | Fenix: de plek waar landverhuizers een gezicht krijgen

 

16:00-17:00    Slotconversatie

 

17:00-18:30    Borrel

 

 

Zie voor meer informatie: demodernetijd.nl

Copyright © 2019 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign