Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Agenda Oktober 2018
18 en 19 Oktober
18 t/m 20 Oktober
18 en 19 Oktober
18 Oktober
19 Oktober
23 Oktober
24 t/m 26 Oktober
25 t/m 27 Oktober
26 Oktober
26 Oktober
29 Oktober
31 Oktober
Agenda November 2018
1 November
5 November
5 en 6 November
8 en 9 November
8 November
8 en 9 November
9 November
9 November
15 en 16 November
15 en 16 November
16 en 17 November
16 November
22 November
22 t/m 24 November
23 en 24 November
26 t/m 28 November
28 t/m 30 November
Agenda December 2018
6 t/m 8 December
6 December
7 en 8 December
7 en 8 December
12 December
14 December
20 December
Agenda Januari 2019
24 en 25 Januari
25 Januari
Agenda
100 jaar De Ploeg. Symposium ‘De geografie van de avant-garde’ (Groningen)
Print deze pagina
Datum:
12 Oktober 2018

 

100 jaar De Ploeg

Symposium ‘De geografie van de avant-garde’, 12 oktober 2018,

georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen

 

Plaats: vm. Groninger Museum (nu Academie Minerva, Hanzehogeschool),

Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen

 

Moderator: prof. dr. Ann-Sophie Lehmann, hoogleraar Kunstgeschiedenis RUG

 

Programma

10.15 ontvangst met koffie

 

10.45 welkom (Ann-Sophie Lehmann)

 

11.00 lezing Hubert van den Berg (Univerzita Palackého, Olomouc, Tsjechische Republiek): Van Aa naar Brno. H. N. Werkman en De Ploeg in de Midden-Europese avant-garde.

Dwars door Europa zijn sporen van Hendrik Nicolaas Werkman te vinden, in het bijzonder in organen van de Midden-Europese avant-garde, van Belgrado via Brno tot Warschau. Omgekeerd zijn ook de sporen van de Midden-Europese avant-garde in het oeuvre van Werkman en De Ploeg onmiskenbaar. Hoe kunnen deze relaties getypeerd worden en wat was de status van Groningen? In Nederland geldt Groningen al als periferie ver weg . Hoe was dat in Midden-Europees verband?  Deze en andere kwesties zullen worden belicht in een bijdrage over de positie van Werkman en De Ploeg in de Midden-Europese avant-garde van de jaren twintig van de vorige eeuw.

 

11.45 gelegenheid tot discussie

 

12.00 lunchpauze

 

13.15 begin middagprogramma

lezing Matthias Krüger (Ludwig-Maximilians-Universität, München):

Auf der Suche nach Neuland. Wie sich die Avantgarde verortete.

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaan overal in Europa kunstenaarskolonies. De kunstenaars die zich daar vestigen, hebben meestal een anti-academische kunstopvatting, maar dat maakt hen nog niet tot radicale kunstenaars. Integendeel, de motieven voor de stichting van een kunstenaarskolonie zijn meestal nogal conservatief. Toch trekken deze kolonies ook kunstenaars aan, die wel degelijk tot de avant-garde behoren. Wat was het dan precies waartoe deze groep zich in de kunstenaarskolonies voelde aangetrokken? Dat is de vraag die in deze lezing centraal staat. (Deze lezing wordt in het Duits gehouden.)

 

14.00 gelegenheid tot discussie

 

14.15 lezing Ron Manheim (Kleve):

Ernst Ludwig Kirchner – metamorfosen in Europese context

Ernst Ludwig Kirchner is met zijn omvangrijke oeuvre de geschiedenis ingegaan als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in Duitsland. Vanaf de oprichting van de kunstenaarsgroep ‘Brücke’ toont zijn werk vele grote veranderingen. In het kort worden de door hem afgelegde stilistische etappen geschetst, waarbij wordt aangetoond dat hij daarbij zijn ogen ook telkens weer op artistieke ontwikkelingen buiten Duitsland richtte.

 

15.00 gelegenheid tot discussie

 

15.15 theepauze

 

15.30 lezing Mariëtta Jansen (Groninger Museum)

Van Gogh, Kirchner en De Ploeg. Avant-garde in Groningen - De Ploeg 1918-1928 nader belicht.

Als er in het begin van de twintigste eeuw een kunstenaar is die een internationale uitstraling heeft gehad, dan is het Van Gogh. Voordat Jan Wiegers door zijn ontmoeting met Ernst Ludwig Kirchner onder de kunstenaars van De Ploeg een expressionistische omslag teweegbracht, gold voor velen van hen Van Gogh als inspiratiebron en rolmodel. Sommigen bleven ook na Wiegers’ terugkeer nog een tijd in de ban van Van Goghs kunstopvatting, maar ook de Duitse expressionisten, Kirchner zelf niet in de laatste plaats, hadden een grote bewondering voor het ‘wild talent’ dat Van Gogh was.

 

16.15 gelegenheid tot discussie

 

16.30 afsluiting (Ann-Sophie Lehmann)

 

17.00 einde

 

Het symposium is voor iedere belangstellende gratis toegankelijk, maar in verband met de beperkte plaatsruimte wordt u verzocht zich aan te melden via deze link: https://deploeg.zoz.events/aanmelden, ook bereikbaar via de jubileum-website https://www.deploeg100jaar.nl. Bij overtekening wordt u op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk een week voor het symposium ontvangt u een bevestiging.

 

Copyright © 2018 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign