Dutch Postgraduate School for Art History
English flagNederlands vlag
Agenda September 2018
20 en 21 September
20 en 21 September
30 September t/m 3 Februari
Agenda Oktober 2018
4 en 5 Oktober
5 Oktober
10 Oktober
11 t/m 13 Oktober
12 Oktober
18 t/m 20 Oktober
18 t/m 20 Oktober
18 en 19 Oktober
24 t/m 26 Oktober
Agenda November 2018
1 November
8 en 9 November
8 November
8 en 9 November
15 en 16 November
22 November
26 t/m 28 November
Agenda December 2018
6 t/m 8 December
7 en 8 December
20 December
Agenda
Socratische dialoog 'Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de erfgoedprofessional: hoe delen we de verantwoordelijkheid?' (Amersfoort)
Print deze pagina
Datum:
29 November 2017

Aankondiging RCE-Symposium


Een Socratische Dialoog:

“Publieksparticipatie in het cultureel erfgoed en de rol van de hoe delen we de verantwoordelijkheid?”


Datum:           woensdag 29 November 2017
Tijdstip:          10.00 – 16.30 uur
Locatie:          Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
                       Smallepad 5
                       3811 MG Amersfoort
                       Tel: 033 421 74 21

Doelgroep:    alle erfgoedprofessionals en betrokken burgers

Aantal:            maximaal 80

Kosten:           EUR 50,– (incl. lunch en borrel)

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening

                   IBAN nr. NL 46 INGB 0705 0039 22 t.n.v. OCW te Den Haag

                   o.v.v naam deelnemer en ‘RCE Socratisch gesprek 29-11-17 P/000955-1

 

Aanmelden:    graag via dit formulier

 

De rol van het publiek in het beslissingsproces m.b.t. het beheer en behoud van cultureel erfgoed – zogenaamd publieksparticipatie – krijgt steeds meer aandacht. Heel actueel is dit in de monumentenzorg waar (privé) eigenaren hun eigen plannen indienen en subsidies aanvragen om historische gebouwen te restaureren, renoveren, verduurzamen en/of herbestemmen, en vervolgens de adviezen en meningen van allerlei erfgoed professionals tegenkomen. Ook zijn er steeds meer gevallen waar het publiek medezeggenschap opeist met het omgang van kunst in de openbare ruimte, vooral maar niet uitsluitend bij het verwijderen van monumentale kunst en buitenbeelden. Als gevolg van vele bezuinigingsronden besteden musea veel meer aandacht aan educatie en andere activiteiten om bezoekers aan hun te binden, dit ook onder de noemer publieksparticipatie.

 

Maar wat is de rol van het publiek bij de preservering van het cultureel erfgoed van Nederland? En wat betekent publieksparticipatie voor de rol van de erfgoed professional? Het woord “participatie” betekent niet alleen meedoen of deelname, maar impliceert ook tweerichtingsverkeer en meebeslissen. Is het dan de bedoeling dat professionals en het publiek de verantwoordelijkheid delen voor het beheer en behoud van erfgoed?

 

Tot nu toe bestaat de meeste interactie met het publiek in kwesties van cultureel erfgoed vooral uit de een of andere vorm van zenden door erfgoedprofessionals. Het publiek wordt geïnstrueerd wat haar cultureel erfgoed is en wat belangrijk en waardevol is. De erfgoedprofessional weet wat het beste is. Maar voelt het publiek zich hierdoor wel eigenaar van haar cultureel erfgoed? Of moet het publiek juist meer zeggenschap krijgen in bijv., hoe een monument wordt gerestaureerd, gerenoveerd of herbestemd? Moet het publiek meer te zeggen hebben in de keuze en plaatsing (of weghalen) van kunst in de openbare ruimte? Mag het publiek medebeslissen over wat een museum koopt?  En wat is dan de rol van de erfgoedprofessional?

 

Op woensdag 29 november 2017 organiseert het RCE programma Erfgoed van de Moderne Tijd een bijeenkomst om deze vragen te onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van case studies wat wij verstaan onder de term publieksparticipatie en hoe de rol van de erfgoedprofessional en het publiek eruit zou kunnen zien.

Copyright © 2018 Onderzoekschool Kunstgeschiedenis | Site design de Spinnerij webdesign